Hoe werk ik Huisarts of specialist

Contact met huisarts of specialist

Vooral bij ernstige klachten is het belangrijk dat u gedurende de behandeling contact onderhoudt met uw huisarts of specialist. Ik zie mijn natuurgeneeskundige behandelingen als een belangrijke aanvulling op en ondersteuning van de reguliere geneeswijze. Als u er voor kiest om niet voor het reguliere traject te gaan, dan is dat uw eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent dat u dit zelf bij uw huisarts ter sprake moet brengen. Als u informatie nodig heeft om aan uw huisarts of specialist te geven, ben ik altijd bereid om daaraan mee te werken.

 

Ik probeer de moderne geneeskunde op een open, maar kritische manier te volgen en sta er achter dat mensen hun gezondheid meer en meer in eigen hand nemen. Samenwerken en afstemmen van de verschillende geneeswijzen lijkt nog een utopie, maar het blijft mijn wens dat er in de toekomst meer sprake kan zijn van een vorm van samenwerken m.n. met de huisartsen. Ik begrijp dat het voor hen (bijna) onmogelijk om met alle werkers (alternatief en regulier) in de gezondheidszorg om de tafel te gaan zitten. Tot nu toe is er sprake van incidenteel overleg, maar dan alleen op initiatief van de cliënt.
 

AddThis Social Bookmark Button