Wat doe ik Begeleidingsgesprekken

Begeleiding

“Ik slaap al maanden slecht, maar….”
“Elke morgen als ik opsta, zie ik op tegen de dag die komen gaat….”
“Ik wil graag afvallen, maar elke keer als er iets vervelends gebeurt, ga ik altijd……..”
“Ik voel me altijd zo gespannen terwijl ik helemaal geen reden heb om….“
“Ik voel me vaak zo druk in mijn hoofd en heb het gevoel dat ik altijd iets moet doen….”
“Ik ben heel lang geleden seksueel misbruikt, waardoor ik…..”

 

Ik kan u begeleiding geven bij problemen waarbij u het contact met uzelf, met uw lijf, met uw leven bent kwijt geraakt. Ik ga ervan uit, dat de mens zijn leven probeert richting te geven vanuit zijn kracht in plaats vanuit zijn tekortkomingen. Als therapeut ben ik steeds meer gaan ontdekken dat heling van binnenuit komt. Daarom staat het bewust maken van klachten in mijn behandeling centraal.

 

Ik werk vanuit de Pulsarvisie. Deze is ontwikkeld door Marcel Derkse en gaat er vanuit dat alles in ons leven continu in beweging is en hoort te zijn. In deze dynamiek zoeken wij pulserend naar onze kern om van daaruit een relatie aan te kunnen gaan met de wereld om ons heen: de concreetheid van alledag staat dus centraal en helpt ons zo een stap te zetten naar een duurzame verandering in ons leven.

 

Als je binnenste vuur zich openbaart, wees de vlinder en weet je weg Rumi
 

AddThis Social Bookmark Button